FileMenu Tools 7.8.4

FileMenu Tools е помощна програма за настройка на контекстното меню, което се появява при десен клик във Windows Explorer.

FileMenu Tools дава възможност за съвсем лесното допълване на контекстното меню с нови раздели и премахване на ненужните подточки.

Веднага след инсталацията FileMenu Tools предлага добавянето на няколко полезни пункта от предварително подготвения комплект команди, като например копиране на файл в избрана папка, преместване на файл в указана от потребителя папка, копиране на адреса, където се намира файла, синхронизиране на папки, бърза промяна на атрибутите на файл, ръчно редактиране на времето на създаване/промяна на файла, изтриване на блокирани файлове, разделяне на файл на няколко части и други. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в FileMenu Tools 7.8.4:

  • Custom commands: you can add wildcard characters (* and ?) in „Element Types/Files/Extensions“ property.
  • Fixed bug in custom commands: the „Element Types/Folders/Specific Folders/Include child folders“ property was not saved.
  • Fixed bug in rename custom commands: if a default profile was set, then the configured profile in the custom command was not loaded.
  • Fixed bug in „Copy to…“ and „Move to…“: part of the „OK“ button in the window was hidden by another control.
  • Fixed bug: the Export & Import Settings function was not working correctly. If you have created a backup of the settings, then you need to export again the configuration in order to import it correctly in the future.
  • Fixed minor bugs.

Официална страница
Изтегли: FileMenu Tools 7.8.4 (13.7 MB)Източник: www.kaldata.com