Ферман

Сподели

 Гюлин и Гюнеш опитват да кажат на Демир за Кавълджъм, но той започва да крещи и не иска да слуша. 

Ферман е ядосан на Али, че не го е послушал и не се е съобразил с йерархията в болницата. Решава да не го допусне до операцията.

В крайна сметка Демир чува признанието на Гюлин, че Кавълджъм е бременна.

Юнус се поглежда в огледалото и вижда, че подутината на челото е оправена.

След стимулацията Сибел не изпитва никакви майчински чувства към сина си Мелих, но започва да се храни по собствено желание.

Мелих се разстройва и се оплаква на Али, че майка му е странна.

Дамла заявява на Назлъ, че личните проблеми на пациентите не я вълнуват.

Дамла хвали Назлъ пред Ферман с думите, че е добра специализантка.


Сподели