Древните неандерталски генни варианти могат да забавят метаболизма на лекарствата

Сподели

Ново изследване, ръководено от учени от Института Макс Планк за еволюционна антропология, проследи два генетични варианта на нашите неандерталски роднини, които могат да повлияят на това колко добре се метаболизират лекарствата. Предполага се, че тези древни неандерталски гени могат да обяснят някои разлики в терапевтичната активност на лекарствата от човек на човек.

Докато ние Хомо сапиенс в момента са единственият вид хора, обитаващи Земята, това не винаги е било така. В продължение на стотици хиляди години цяло семейство от родствени хора споделяше планетата от мистериозни видове „призраци“ и денисовци до по-известните неандерталци.

Хомо сапиенс може да е спечелил еволюционната битка в крайна сметка, има много следи от тези други видове в нашата ДНК. Виждате ли, съвременните хора очевидно са се разбирали много добре с различни видове в различни периоди от историята и следи от неандерталска ДНК все още могат да бъдат намерени в много хора по света.

Понякога тези древни неандерталски гени могат да бъдат полезни. Проучване от 2020 г. например установи, че една от всеки три европейски жени носи вариант на неандерталски ген, който кодира прогестеронови рецептори. Това означаваше, че тези жени имаха по-ниски нива на спонтанен аборт и повишена плодовитост.

Но понякога тези неандерталски гени са по-малко полезни, както се подчертава в това ново проучване, което идентифицира двойка варианти, свързани с намаляване на метаболизма на лекарствата. Двата варианта на неандерталски ген намаляват активността на ключови ензими, които метаболизират редица различни лекарства.

Изследването показва, че носителите на тези генни варианти може да са „бавни метаболизатори“ и е вероятно да демонстрират намален метаболизъм на лекарствата. Това включва „антидиабетни лекарства (напр. пиоглитазон), статини (напр. церивастатин), противовъзпалителни лекарства (напр. ибупрофен) и химиотерапевтични средства (напр. паклитаксел).“

Хюго Зеберг, водещ изследовател на изследването, каза, че има възможни клинични последици за носителите на тези генетични варианти. Стандартни дози от лекарства като разредител на кръвта варфарин и антиконвулсант фенитоин могат да станат токсични при някои хора с определени видове ниска ензимна активност.

“Това е един случай, при който смесването с неандерталците има пряко въздействие в клиниката”, каза Зеберг. “В противен случай терапевтичните дози могат да бъдат токсични за носителите на варианта на неандерталския ген.”

Смята се, че около 12 процента от хората в Европа могат да носят тези генетични варианти. Изследователите в крайна сметка не показват, че тези констатации трябва да повлияят пряко на клиничната практика, но вместо това могат да бъдат използвани, за да обяснят как различните предци могат да повлияят на терапевтичните резултати.

Новото проучване е публикувано в The Pharmacogenomics Journal.

източник: Каролинска институтПубликациите се превеждат автоматично с google translate


Сподели