Digital Freedom

Twitter Pirate

След заплахи за блокиране на Twitter и VPN, Русия предупреждава Facebook и YouTube

В САЩ и голяма част от Европа идеята, че определено съдържание не трябва да се показва онлайн, не е чужда, но в Русия ситуацията се контролира директно от правителството. Така нареченото „забранено съдържание“ обхваща широк спектър от материали, от...