Да разгледаме по-подробно криптовалутата CHIA и компанията Chia Network

Да разгледаме по-подробно криптовалутата CHIA и компанията Chia Network

Какво е Chia Network (CHIA)?

Chia Network (CHIA) е блокчейн платформа за създаване и изпълнение на смарт договори, написани на езика за програмиране Chialisp.

Какви проблеми решава Chia Network?

Според създателите на Chia Network, добивът на биткойни нанася сериозна вреда на околната среда и изисква мощни изчислителни ресурси, които не са достъпни за всички потребители. Chia се опитва да реши този проблем, като използва някои ключови параметри на PoW блокчейна в тандем с най-новите технологични решения.

Какво означава наименованието Chia?

Chia се позиционира като екологически чиста криптовалута понеже при нейния добив се използват предимно хард и флаш дискове, които са икономични от гледна точка консумация на електрическа енергия.

За да подчертаят нейния „зелен“ характер, създателите на тази криптовалута и дадоха име в чест на бялата чия (вид испански градински чай), като това растение е пренесено в Испания от Централна Америка и е било изключително важна култура за ацтеките. Особеното е, че семената на чията съдържат повече калций в сравнение с млякото. През последните години тя стана особено популярна сред вегетарианците в САЩ, а Европейският съюз официално я обяви като перспективна храна.

Кой и кога създаде криптовалутата Chia?

Създателят на криптовалутата Chia е американският програмист и основател на изключително популярната мрежа и протокол BitTorrent Брам Коен. През месец август 2017 година той регистрира в Сан Франциско компанията Chia Network, която се занимава единствено с разработването на блокчейна Chia. Президент на тази компания стана бившият ръководител на Nasdaq Джийн Хофман, а функциите на финансов директор изпълнява бившият генерален директор на Overstock Мич Едуардс.

Считано от месец март 2018 година компанията привлича около $77 милиона финансиране в рамките на споразумението SAFE. Последният кръг на финансиране в размер на $61 милиона приключи през месец май тази година. Кампанията получи поддръжката на рисковите фондове Andreessen Horowitz, Galaxy Investment Group, DCM Ventures, True Ventures, Richmond Global Ventures и други. Към днешен ден пазарната капитализация на тази компания надхвърли $500 милиона.

Стартирането на основната Chia мрежа бе осъществено на 19 март 2021 година.

На 3-ти март тази година разработчиците активираха възможността за осъществяване на транзакции в този блокчейн. Едновременно с това в редица криптовалутни борси започнаха търговете на Chia.

Как работи Chia Network?

Блокчейнът Chia използва метода за добив на криптовалута на базата на Proof-of-Space (доказателство за наличието на пространство, в случая, дисково) и Proof-of-Time (доказателство за време).

Тази съвсем нова концепция бе представена през месец септември 2017 година от Брам Коен и други изследователи в документа Beyond Hellman’s Time-Memory Trade-Offs with Applications to Proofs of Space.

Тези експерти предложиха процесът на добив на криптовалута да става с използването на дисковото пространство на компютърните системи, а не чрез техните изчислителни мощности. При този подход вероятността за добив на блок от блокчейн веригата е пропорционална на заделеното дисково пространство, разделено на общата пропускателна способност на тази мрежа. Според създателите на тази концепция, този метод е много по-щадящ към околната среда, в сравнение с Proof-of-Work концепцията и икономически е по-изгоден. Може да се каже, че дисковото пространство се използва като валидатор, който потвърждава транзакциите, а за предоставянето на това дисково пространство, неговият собственик получава възнаграждение. Очевидно е, че колкото повече дисково пространство е предоставено, толкова по-високи ще бъдат приходите.

Процесът на добив на цифрови монети в Chia се нарича фърминг (Farming), а хората които се занимават с добива на тази криптовалута е прието да се наричат фърмъри (Farmers).

Самият фърминг включва два етапа: плотинг (plotting, разделяне) и харвестинг (harvesting, жътва).

Плотингът

С помощта на Proof-of-Space потребителят потвърждава, че на диска на неговия компютър има свободно дисково пространство. За плотинга е необходим високопроизводителен диск, тъй като той се използва като буфер за временно записване на информацията. Минималният размер на този буфер е SSD с капацитет над 356,5 GB. Това е достатъчно за „засяването“ на участъка (плота) с размер 108,8 GB. Времето на плотинг на един участък отнема от 4 до 12 часа.

Самият процес на плотинга не изисква връзка с интернет и се състои от следните фази:

  • „засяване“ – генериране на седем таблици с криптографски хешове и техния запис и съхранение във временния диск
  • Изчисляване градиента на хешовете (backpropagation)
  • Подреждане и алгоритмична компресия на хешовете във временна директория и начало на създаване на крайния файл на плота
  • Завършване създаването на плота и неговото прехвърляне към дисковото плот-пространство за осъществяването на харвестинг
Харвестингът

По време на създаването на поредния блок системата обявява поредната криптографска задача и фърмърът сканира своя участък, намирайки хешът, който е максимално близко до параметрите на подадената задача. Шансовете за добив на блок от блокчейн веригата зависят от дела на фърмъра в общото пространство на Chia мрежата.

Този процес по нещо прилича на лотария – наградата за един блок (в продължение на три години след стартирането на Chia блокчейна, тази награда е в размер на 64 XCH) получават първите 32 фърмъра, които са успели да предоставят решения на подадената криптографска задача.

За да се осъществи доказателство на времето, алгоритъмът Proof-of-Time осигурява периодично създаване на блокове, които значително увеличават безопасността на блокчейна.

Доказателството по време се реализира с помощта на проверяващи възли, които жаргонно се наричат „повелители на времето“ (timelords) с помощта на функцията за проверимо забавяне (Verifiable Delay Function, VDF). Тази функция изисква определено време за нейното изчисляване, но се проверява много бързо. Забавянето, което по всяко време може да бъде проверено, води до минимизиране консумацията на електрическа енергия, като едновременно с това изключва възможността за получаването на каквито и да било преимущества от паралелното използване на няколко компютърни устройства.

Очакванията са да няма много „повелители на времето“. При този подход най-бързият финишира първи и за завършването на поредния блок за придвижване напред по блокчейна е необходим само един бърз и честен timelord.

Езикът за програмиране Chialisp

Chia Network използва програмния език Chialisp. Първата версия на Chialisp излезе през 2019 година и получи много висока оценка от страна на представителите на DeFi индустрията и от различните разработчици.

Chialisp съчетава ключовите елементи от кодовата база на Ethereum и Solidity от Bitcoin Core и модела UTXO на биткойна. Този подход дава възможност за паралелното, а не за последователното осъществяване на транзакциите.

Chialisp разпознава ID на цифровите монети, които също от своя страна могат да потвърждават своите ID. Благодарение на това е възможна съвсем точна самостоятелна адресация, като отпада необходимостта от самовъзпроизвеждащи се програми.

Според своите създатели, този програмен език е изключително ефективен, гъвкав, лесно се чете и проверява. Очакванията са Chialisp да даде възможност на разработчиците да създават с помощта на Chia платформата широк спектър от онлайн услуги, включително трансгранични разплащания и емитиране на стейбълкоини. В тази платформа към днешен ден вече са достъпни атомарни суапове, портфейли с няколко цифрови подписа и така наречените цветни монети (colored coins).

Токенът Chia (XCH)

Chia (XCH) е служебният токен на Chia Network, който използва индивидуализирания модел UTXO на биткойна и се използва за финансово поощрение на участниците в тази блокчейн верига.

През първите три години наградата за получен Chia блок бе 64 XCH за както казахме, първите 32 фърмъра. На всеки три години тази награда намалява двойно. Тази схема ще действа в продължение на четири три годишни периода, след което този халвинг ще бъде прекратен.

През първите три години фърмърите ще могат да генерират около 3,4 милиона XCH годишно, през следващите 3 години два пъти по-малко и т.н.

Към края на шестия период след стартирането на основната мрежа, потребителите ще разполагат с 42% от всичките цифрови монети. Ще са необходими 21 години фърминг, за да се изравни броят цифрови монети в ръцете на потребителите с броя на токените в стратегическия резерв.

Стратегическият резерв

При стартирането на основната блокчейн мрежа компанията е създала стратегически резерв (префърм) от 21 милиона XCH. С помощта на смарт договори ще бъде реализирана програма за придобиване и на тези цифрови пари.

В най-близко бъдеще компанията възнамерява да излезе на борсите NYSE и NASDAQ. Нейните акции ще се използват във вид на ETF, и ще бъдат директно свързани с цената на токена.

Разпределянето на финансовите средства сред инвеститорите и потребителите ще се контролира от управителен съвет. За продажбата на цифрови монети от стратегическия резерв, Chia общността задължително трябва да бъде уведомена 90 дни предварително. И още, служителите и изпълнителите на компанията не могат да получават заплащане във вид на XCH токени.

Развитието на Chia

Развитието на този проект реши редица от проблемите на водещите криптовалути, но едновременно с това създаде нови проблеми:

  • Дефицит: още през месец април тази година, преди да започнат търговете, Chia потребителите предизвикаха тотален локален недостиг на хард и флаш дискове в Китай
  • Ръст на цените на хардуера: през месец май 2021 година тайванската компания Phison Electronics предупреди, че предстои повишаване цената на флаш дисковете заради оживлението относно добива на криптовалутата Chia. През месец май тази година заради силно повишеното търсене на дискове, които се използват за добив на Chia, американските ритейлъри осезателно вдигнаха цените на моделите с по-голям капацитет
  • Ограничения в продажбите и ремонта на оборудването: през месец април тази година китайската компания Galax предупреди потребителите, че ще отказва гаранционния ремонт на SSD, ако те са използвани за добив на Chia. Само след няколко дни редица китайски производители на флаш дискове представиха специализирани SSD, които са изключително подходящи за добива на Chia. Но тези дискове имат твърде кратък гаранционен срок. Според оценките на различните експерти фърмингът на Chia намалява технологичното време на живот на обикновените флаш дискове с капацитет 512 GB от пет години на два месеца

До края на 2021 година компанията възнамерява да проведе първично публично предлагане на акции (IPO) в съответствие с изискванията на SEC, но не изключва варианта за сливане с друга компания, като в случая това е SPAC.

Към днешен ден в Китай се купуват най-вече флаш дискове с капацитет от 4 до 18 TB. Новата криптовалутна треска може да доведе до възникването на дефицит за хард и флаш дискове, точно както Bitcoin и Ethereum доведоха до поскъпването и тоталния недостиг на чипове и видеокарти.

Новата екологична и „зелена“ криптовалута Chia изведнъж стана актуална на фона на отказа на Tesla да продава своите електромобили за биткойни. Илън Мъск заяви пред всички, че за добива на биткойни се използва изключително много електрическа енергия, която се получава от изгарянето на изкопаеми горива. По този начин атмосферата на Земята силно се замърсява, а това не съответства на идеята на Tesla за постигането на по-висока екологичност.Източник: www.kaldata.com