D-Wave започна доставките на най-мощния в света квантов компютър за бизнеса

D-Wave започна доставките на най-мощния в света квантов компютър за бизнеса

Канадската компания D-Wave започна доставките на квантовите компютри Advantage с по 5000 кубита. Устройствата са позиционирани като решения за бизнеса и не са предназначени за обикновените потребители.

Предишната квантова система 2000Q имаше двойно по-малко  кубити. Но и това е значително повече от конкурентите, които предлагат квантови компютри с по 50 кубита. В новата система на D-Wave те са разделени на клъстъри от по 15 кубита, заплетени в рамките на един клъстър. В предишното квантово устройство в тези клъстъри имаше по 6 заплетени кубита.

Advantage е хибридно изчислително устройство, включващо класическа и квантова платформи. Системата разделя големите задачи и алгоритми на решения чрез класически и чрез квантови методи.

Кубитите на Advantage работят при много ниски температури и работят в условията на надеждно екраниране от въздействието на случайно външно електрическо поле.

Новата квантова платформа дава възможност за използването на до един милион променливи, докато нейните предшественици предлагаха само до 120 000 елемента за съхраняване значенията на променливите. За много сложите алгоритми техният брой намалява на 20 хиляди.

Новото квантово изчислително устройство дава възможност за използването не само на двете цифри – 0 и 1, а работи с цифрите от 0 до 9, както и с други значения.

Доставките на квантовия компютър Advantage започват на 8 октомври тази година. Цената на устройството не е обявена, но предишният  D-Wave 2000Q струваше $15 милиона.

Източник: www.kaldata.com