ClipboardFusion 5.8.6

ClipboardFusion е полезна програма за настройка и удобна работа с клипборда. Всички копирани по време на работа с компютъра фрази, фрагменти текст, отделни думи, URL препратки и други подобни се пазят в паметта на ClipboardFusion и могат да бъдат използвани по всяко време.

Освен лесното вмъкване на текст, ClipboardFusion може да форматира данните в клипборда, което е особено полезно при копиране на текст от интернет: премахват се всички настройки на шрифтовете, цветове, линкове и т.н.

ClipboardFusion има и функция за замяна на думи и символи в текста с други значения, което облекчава редактирането на големи обеми информация. Има възможност за настройка на горещите клавиши.

ClipboardFusion оставя иконка в таскбара, откъдето могат да се извлекат необходимите данни и да се стигне до настройките.

ClipboardFusion използва съвсем малко системни ресурси. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в ClipboardFusion 5.8.6:

  • Change: Image tooltips now show metadata below them
  • Change: Image Preview Popup no longer shows when copying items from a program on the ignore list
  • Fix: Resolved an issue where Local Pinned items blanked out when moving up/down the list
  • Fix: Resolved an issue that could cause extra empty items to sync from the server
  • Fix: Resolved an issue that could cause online pinned items to get blanked out in some cases
  • Fix: Numbered icons in Clipboard Manager lists are now a consistent size
  • Fix: Clipboard Manager no longer briefly hangs when syncing
  • Fix: Tooltips for all items now stay open as long as mouse is over them
  • Fix: Reduced delay before pasting to OneNote UWP app

Официална страница
Изтегли: ClipboardFusion 5.8.6 за Windows (8.63 MB)
Изтегли: ClipboardFusion 5.8.6 за Mac OS X
Изтегли: ClipboardFusion 5.8.6 за LinuxИзточник: www.kaldata.com