След планомерното въвеждане на цифровия юан в Китай, Централната банка на Япония обяви своята програма за интегриране на собствена криптовалута в японската икономика. Тестването на новата криптовалута за почва през първото финансово тримесечие на 2021 година и ще протече в три етапа, като през първия етап ще бъде стартирана пилотната програма за използване на цифровата йена от ограничен кръг от хора.

Банката посочи три причини за създаването на национална държавна криптовалута. Първо, в повечето японски магазини все още преобладават фиатните пари, но тази ситуация бързо се променя и вече е наложително използването на криптовалута, която осигурява много по-високо ниво на безопасност. Второ, Централната банка на Япония счита, че сега съществуващите платежни системи вече не са достатъчно ефективни и е необходимо развитие в тази насока, което само японската национална криптовалута може да осигури.

Третата причина е, че криптовалутата ще окаже силна поддръжка в развитието на цифровото общество с преобладаващи онлайн услуги. Банката заяви, че цифровата йена може да обедини банковите и небанковите организации в една единна система, която ще предлага услуги от съвсем нов тип.

Достъпът до японската йена ще се осъществява не само от всякакви компютърни устройства, включително смартфони, но и от традиционните банкови карти. Платежните системи ще работят в режим 24/7 дори и при катаклизми и стихийни бедствия. Освен това, тази криптовалута ще осигурява мигновени транзакции и ще е съвместима с всички японски платежни системи.

Източник: www.kaldata.com