Boot-US 3.9.3

Boot-US е универсален boot-мениджър, позволяващ инсталирането на няколко версии на операционната система Windows на един и същ компютър.

Програмата се конфигурира директно от ОС Windows. С помощта на Boot-US е възможно разделянето на твърдия диск на раздели, премахване и скриване на дисковите раздели.

Безплатната за лично ползване Boot-US по нищо не отстъпва на подобните комерсиални продукти.

Boot-US позволява зареждането на всякакви операционни системи, инсталиране в MBR, primary Partition или на дискета, поддържа твърди дисков с обем до 2 TB, може да скрива и активира дискови раздели, има защита с парола.

Boot-US поддържа зареждането на операционни системи от всякакви дискове. Заедно с програмата, в уеб-сайта са дадени примери за използване с операционните системи Linux и Windows. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Boot-US 3.9.3:

Improvements:
– true hiding of system-reserved partition in Windows 10 possible again
– keyboard buffer in boot manager added
– partition details are displayed now similar to Windows
– 4Kn disks are recogized
Fixes:
– saving boot disk numbers with duplicate disk serial numbers fixed

Официална страница
Изтегли: Boot-US 3.9.3 за Windows 32-bit (10.3 MB)
Изтегли: Boot-US 3.9.3 за Windows 64-bit (10.4 MB)Източник: www.kaldata.com