“Безмилостен град”, еп. 32 (bTV) – какво ще се случи…

Агяx е на гроба на брат си, за да се разкае, че отново не е спазил обещанието си към него и не е опазил Недим…

Идва Дженк и му споделя, че като дете много се нервирал на чичо му, защото той винаги си е бил вкъщи до Недим и си е играел с него, а неговия баща го вечно го е нямало, защото чичо му го е изпращал далече по работа, но той винаги го е чакал, за да играят двамата… И след като чичо му починал, той много често го сънувал, все едно, че е починал, заради това, че той му е бил много ядосан.

Всъщност Дженк е при баща му, за да му разкаже, че какви ги върши майка му зад гърба чу, но дали ще има възможност да го направи?