„Белези“ – какво да очакваме в новия сериал на bTV

Социалната противопоставеност на двете гледни точки обуславя конфликти на всяко ниво от историята, като се преплитат и темите за успеха, бедността, морала, приемствеността между поколенията, завръщането от чужбина в България, домашното насилие. Всяка от темите довежда персонажите до един и същи въпрос – на какво си готов и каква е цената, която би платил? Уникалното присъствие на актьори като Пенко Господинов, Валентин Ганев, Ирен Кривошиева, Стоян Радев, Албена Колева, Ирина Атанасова, Иво Аръков, Виттория Николова, Балена Ланджева и други, само умело допринася за пресъздаването на тези общочовешки теми и проследява тяхното развитие в живота на няколко семейства.