Beaker 1.1.0
Сподели

Beaker уеб-браузър, с вградената поддръжка на P2P протокола Hypercore. С помощта на този протокол се формира децентрализирана мрежа за доставка на съдържание, възлите на която са потребителите на този браузър. Изградената по този начин мрежа дава възможност за създаване на уеб приложения за които не са необходими сървъри. Кодът на проекта е написан на програмния език JavaScript с използването на енджина Chromium и платформата Electron. Браузърът Beaker се разпространява под MIT лиценз. Предлагат се версии за Linux, macOS и Windows.

Протоколът Hypercore комбинира технологиите на блокчейна и на BitTorrent. Точно както е в BitTorrent, потребителят изтегля файловете от тези сайтове и започва да участва в раздаването. Главната разлика на Hypercore е възможността за промяна на файловете без да се налага създаването на нов URL. За създаването на собствен сайт е достатъчно да се подготви необходимия HTML/JavaScript-код, да се създаде Hyperdrive среда и да се помести линк към тази среда, достъпът до която се осъществява с използването на URL „hyper://“. При отваряне на подобен линк съдържанието се зарежда директно от компютърната система на автора, след което заредилият тази информация може да участва в нейното раздаване на другите потребители.

За създаването на сайтове, в самия браузър е вграден редактор на код, инструменти за синхронизация на каталозите със съдържанието на различните сайтове, уеб терминал и специален API за четене и зареждане на файлове. Лиценз: Безплатен (MIT).

Промени в Beaker 1.1.0:

New features

 • Add beaker.shell.tagDrive(). See the API docs.
 • Add the ability to set tags in create/forkDrive when prompt=false
 • Add the ability to create drives from the select/save file dialogs
 • Automatically update the drives listings in modal dialogs

Bugfixes

 • Fix issue with screenshot captures
 • Destroy all tabs when a window is closed
 • Dont unsnap windows from the edge on ctrl+tab
 • Maintain focus in the active pane when window blurs then refocuses
 • Fix the license-viewer mouse events
 • Fixes to the shutdown process
 • Remove old contacts UI in select-file modal
 • Fix reference error in webtermИзточник: www.kaldata.com

Loading


Сподели