Изкуствен интелект

AI е широкообхватен клон на компютърните науки, занимаващ се с изграждането на интелигентни машини, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект.