Изкуствен интелект

Изкуственият интелект (AI) е широкообхватен клон на компютърните науки, занимаващ се с изграждането на интелигентни машини, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект.