Aml Maple 6.18 Build 786

Aml Maple 6.18 Build 786

[*]

Aml Maple е програма за индикация на клавиатурната подредба. Програмата показва текущата клавиатурна подредба плътно вдясно от текстовия курсор, както и до курсора на компютърната мишка.

Aml Maple променя цвета на курсора и показва абревиатурата на използвания език или флага на съответната страна.

Aml Maple можа да промени цвета на курсора при работа с английски текстове например на червен и при работа с български текст – на син. Цветовете, вида и размера на курсора могат да се настройват от потребителя.

Aml Maple може да оправя неправилно набрания текст с друга клавиатурна подредба. По подразбиране се използва комбинацията Ctrl+Alt+Q, но в настройките могат да бъдат избрани всякакви клавиши.

Ако текстът не е маркиран, Aml Maple променя последната сгрешена дума.Работата с Aml Maple е интуитивна и с нейна помощ е възможно по-бързото набиране на текст чрез клавиатурата. Лиценз: Платен (Shareware)

Промени в Aml Maple 6.18 Build 786:

[*] fixed: error message, when user canceled Aml Maple restart as admin;
[+] added: report about error for command „Restart as admin“;
[*] updated: Russian language file of UI;
[*] updated: Russian HTML-template for report for checking new versions;
[*] many small changes and fixes;

Официална страница
Изтегли: Aml Maple 6.18 Build 786 (1.11 MB)


[*]Източник: www.kaldata.com