Сподели

 Съпругата на следовател Куак го насърчава да действа.

Тя беше повлияна от аргумента на Йо Джу, че това е последният му шанс да разреши случая от преди 10 години и да възстанови репутацията си. Следовател Куак отстъпва и обещава на жена си, че ще го направи.


Сподели